Giới thiệu

Pet47.net nơi chia sẻ những kiến thức về động vật, các loại bò sát, chim cảnh, cá cảnh…

Địa chỉ: 56 Đường Số 147, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

Email: pet47.net@gmail.com

Phone: 0326-705-734

Fanpage: https://www.facebook.com/pet47.net

Flickr: https://www.flickr.com/photos/191185237@N07/

Pinterest: https://www.pinterest.com/pet47net/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCcaXR4sBeb4FBaevXg2pYFQ

Twitter: https://twitter.com/Pet47N