Chào mào hay rỉa lông trên giàn hót đấu

Hiện tượng chào mào hay rỉa lông trên các giàn đấu hót là rất phổ biến và không một ai thích nhìn thấy chiến binh của mình như thế. Nhiều chú chim lên giàn đấu được tí thì quay ra xỉa / rỉa lông, có con đang đấu ngon lành mà nắng lên cái thì rỉa lông liên tục, bỏ đấu luôn. Cùng nhau phân tích nguyên nhân tí nhé. Nguyên nhân gây ra hiện tượng chào mào hay rỉa lông trên giàn hót đấu Chào mào hay rỉa lông…